CO BYSTE MĚLI VĚDĚT NEŽ KOUPÍTE NEMOVITOST V NAŠEM DOMĚ

aneb co je na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků v našem SVJ jinak a je pro nově příchozí závazné.

 

 • Správu domu zajišťuje výbor SVJ vede evidenci vlastníků, stanovuje předpisy plateb, eviduje platby, zajišťuje opravy,...
 • Prodávajícím vydává potvrzení o dluhu jednotky při prodeji (dle NOZ povinná součást kupní smlouvy), disponuje energetickým průkazem budovy (povinná součást nabídky bytu k prodeji) - neověřená kopie bezplatně
 • Teplo a teplou vodu zajišťuje smluvně OPATHERM a.s., studenou vodu SmVaK a.s. prostřednictvím sousedního domu kde přípojka pro domy 1162-1164, el. energii ČEZ ESCO, servis a údržbu výtahu Výtahy Ostrava spol. s r.o. a havarijní službu smluvně zajišťuje SDU servis s.r.o. (24h včetně víkendů).
 • Všechny byty včetně 1+1 mají přípojku plynu. Byty 1+1 s lodžií mají k výhradnímu užívání jednu sklepní kóji, ostatní byty dvě (jejich velikost a číslo jsou uvedeny na evidenčním listu bytu).
 • Část příspěvku na správu domu je dělena i jinak, než podle podílů jednotek na domě!
  • Příspěvky "na správní činnosti" jsou dělena rovným dílem mezi bytové jednotky (1+1 stejná částka jako za 4+1)
  • Část vlastníků již uhradila svůj podíl na úvěru (někteří jen částečně), proto současné platby jednotek na správu domu ze kterých je hrazen úvěr SVJ neodpovídají velikosti jednotky - část určená na splácení úvěru SVJ odpovídá doposud neuhrazenému podílu na původním úvěru společenství z roku 2008 (přesnou částku mají vlastníci na evidenčním listu)
  • Vlastníci se dohodli na navýšení příspěvku od r. 2014 dle velikosti balkonu/lodžie (10 Kč/měs./m2)
 • Úklid v přízemí domu je v současné době zajišťován zaměstnancem (schválená = závazná platba: 45 Kč/měs. za byt) úklid mezi byta a na schodišti zajišťují majitelé bytů v příslušném poschodí (schodiště: 1 patro směrem dolů od bytu)
 • V budově byla v roce 2013 schválena instalace kamerového systému se záznamem ve společných prostorách. Bližší informace o rozsahu a době uchovávání záznamu poskytuje výbor SVJ (příp. Úřad na ochranu osobních údajů, číslo registrace: 00048791) 
 • Vstup do domu je prostřednictvím elektronického systému. Čipy jsou vydávány oproti záloze 50 Kč konkrétnímu člověku (majiteli, zaměstnanci, ...). Za zneužití čipu je zodpověný ten, kdo ho převzal! V případě nahlášení ztráty čipu nebo změny nájemníka lze čip v systému zrušit (znemožnit vstup do domu).
 • Rozúčtování služeb je prováděno za účetní období leden - prosinec dle shromážděním schválených směrnic. Vlastník zodpovídá za správný počet nahlášených osob (započítavají se osoby pobývající nebo u kterých je předpoklad, že budou pobývat v bytě min. 2 měsíce v roce). Je možné rozdělit rozúčtování služeb na části např. PŘI PRODEJI.  K řádnému rozdělení plateb za služby je třeba dodat správci dohodnuté datum předání a stavy všech vodoměrů při předání bytu. Pokud nedoje k dohodě nebo předání odečtu vodoměrů, bude vše rozděleno podle data zápisu změny v katastu nemovitostí.
 • Technický stav domu
  • Dům má vyměněné stoupačky vody (plast) a plynu (měď), odpady (plast) a nový hlavní uzávěr plynu umístěný mimo dům. Ve všech patrech na chodbě byly vyměněny jističe, svorkovnice a svislé hliníkové kabely nahrazeny měděnými. Bylo změněno ovládání osvětlení společných prostor (čidla všude mimo sklepy, v suterénu vypínače s časovačem) a ovládání odsávání šachet stoupaček. Dům má zateplenou fasádu, vyměněná okna na chodbách, je vybudována nová zateplená šikmá střecha, nové domácí telefony s ústřednou, která znemožňuje vzájemný odposlech a zvonění na několik bytů současně. Chodby ke sklepům a do kolárny jsou opatřeny kromě dveří i mřížemi se dalším zámkem. Byly vyměněny koaxiální kabely rozvodu STA s bytovými zásuvkami a osazen digitální zesilovač TV signálu pro příjem vysílačů Hošťálkovice, Jeseník, Hlubočec-Hůrka pro příjem pozemního signálu DBV-T a od února 2019 také DBV-T2.
  • V dlouhodobém výhledu plánujeme revitalizaci vstupního schodiště, údržbu zábradlí lodžií a balkonů.
  • Původní jsou stoupačky topení a vzduchotechnika ve stoupačkách včetně ventilátorů na střeše (z důvodů hluku byl jejich provoz omezen na dobu od 8 do 20 h). 
  • Rekonstrukce výtahu proběhla v r. 2000, poté byl postupně doplněn o možnost volání z kabiny instalovaným dorozumíacím zařízením a novými kabinovými dveřmi.   
 • Účet SVJ je u České spořitelny a.s., po dohodě je možné hradit předepsané platby v hotovosti pokladníkovi SVJ.
 • Úvěr SVJ u České spořitelny a.s. je ke konci roku 2018 ve výši 915 tis. Kč a jeho splácení je plánované do konce roku 2022.
 • Doporučujeme přečíst - závazné pro všechny členy SVJ: 
  • aktuální stanovy SVJ
  • směrnice - pro stanovení záloh na opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu a stanovení cen služeb spojených s užíváním jednotek a jejich rozúčtování
  • domovní řád - pravidla pro chování v domě
 • Všechny jednotky jsou zatíženy věcným břemenem - OpavaNet, a.s. - "umožnit budování a spravování telekomunikační sítě" (umožnit vstup do budovy, přístup k jejich ústřednám, ....)
 • Všichni vlastníci se podílí (podle velikosti svého podílu) na zisku z pronájmu nebytového prostoru pro tel. ústřednu (aktuální roční nájemné 2188 Kč)
 • PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY + protokol