CO BYSTE MĚLI VĚDĚT NEŽ KOUPÍTE NEMOVITOST V NAŠEM DOMĚ

aneb co je na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků v našem SVJ jinak a je pro nově příchozí závazné.

 

 • Správu domu zajišťuje výbor SVJ vede evidenci vlastníků a nájemníků, stanovuje předpisy plateb, eviduje platby, zajišťuje opravy,...
 • Prodávajícím vydává potvrzení o dluhu jednotky při prodeji (dle NOZ povinná součást kupní smlouvy), disponuje energetickým průkazem budovy (povinná součást nabídky bytu k prodeji) - neověřená kopie bezplatně
 • Teplo a teplou vodu zajišťuje smluvně OPATHERM a.s., studenou vodu SmVaK a.s. prostřednictvím sousedního domu, el. energii ČEZ distribuce, plyn RWE, servis a údržbu výtahu Výtahy Opava a havarijní službu smluvně zajišťuje SDU servis s.r.o. (24h včetně víkendů).
 • Všechny byty včetně 1+1 mají přípojku plynu. Byty 1+1 s lodžií mají k výhradnímu užívání jednu sklepní kóji, ostatní byty dvě (jejich velikost a číslo jsou uvedeny na evidenčním listu bytu).
 • Část příspěvku na správu domu je dělena jinak, než podle podílů jednotek na domě!
  • Dle nového zákona je od ledna 2014 část příspěvku "na správní činnosti" dělena rovným dílem (tedy za garáž nebo 1+1 stejná částka jako za 4+1)
  • Část vlastníků již uhradila svůj podíl na úvěru (někteří jen částečně), proto současné platby jednotek na správu domu neodpovídají velikosti jednotky - část určená na splácení úvěru SVJ odpovídá doposud neuhrazenému podílu na původním úvěru společenství z roku 2008 (přesnou částku mají vlastníci na evidenčním listu)
  • Vlastníci se dohodli na navýšení příspěvku od r. 2014 dle velikosti balkonu/lodžie (10 Kč/měs./m2)
 • Úklid v přízemí domu je v současné době zajišťován zaměstnancem (schválená = závazná platba: 45 Kč/měs. za byt)
 • V budově byla v roce 2013 schválena instalace kamerového systému se záznamem ve společných prostorách. Bližší informace o rozsahu a době uchovávání záznamu poskytuje výbor SVJ (příp. Úřad na ochranu osobních údajů, číslo registrace: 00048791) 
 • Vstup do domu je prostřednictvím elektronického systému. Čipy jsou vydávány za poplatek 50 Kč konkrétnímu člověku (je možné za stejný poplatek vrátit) . Za zneužití čipu je zodpověný ten, kdo ho převzal! V případě nahlášení ztráty čipu nebo změny nájemníka lze čip v systému zrušit (znemožnit vstup do domu).
 • Rozúčtování služeb je prováděno za účetní období leden - prosinec dle shromážděním schválených směrnic. Vlastník zodpovídá za správný počet nahlášených osob (započítavají se osoby pobývající v bytě min. 2 měsíce v roce). Je možné rozdělit rozúčtování služeb na části např. PŘI PRODEJI (resp. ZMĚNĚ NÁJEMNÍKA)K řádnému rozdělení plateb za služby je třeba dodat správci dohodnuté datum předání a stavy všech vodoměrů při předání bytu. Pokud nedoje k dohodě nebo předání odečtu vodoměrů, bude vše rozděleno podle data zápisu změny v katastu nemovitostí (resp. nebude rozděleno).
 • Technický stav
  • Dům má vyměněné stoupačky vody (plast) a plynu (měď), odpady (plast) a nový hlavní uzávěr plynu umístěný mimo dům. Ve všech patrech na chodbě byly vyměněny jističe, svorkovnice a svislé hliníkové kabely nahrazeny měděnými. Bylo vyměněno ovládání osvětlení (čidla) a ovládání odsávání šachet stoupaček. Dům má zateplenou fasádu, vyměněná okna na chodbách, je vybudována nová zateplená šikmá střecha, nové domácí telefony s ústřednou, která znemožňuje vzájemný odposlech a zvonění na několik bytů současně. Chodby ke sklepům a do kolárny jsou opatřeny kromě dveří i mřížemi se zámkem. Byly vyměněny koaxiální kabely rozvodu STA s bytovými zásuvkami a osazen digitální zesilovač TV signálu pro příjem vysílačů Hošťálkovice, Jeseník, Hlubočec-Hůrka.
  • Plánujeme revitalizaci vstupního schodiště, údržbu zábradlí lodžií a balkonů.
  • Původní jsou stoupačky topení a vzduchotechnika ve stoupačkách včetně ventilátorů na střeše (z důvodů hluku byl jejich provoz omezen na dobu od 8 do 20 h). 
  • Rekonstrukce výtahu proběhla v r. 2000.    
 • Účet SVJ je u České spořitelny a.s., po dohodě je možné hradit předepsané platby v hotovosti pokladníkovi SVJ (bez poplatků)
 • Úvěr SVJ u České spořitelny a.s. je ke konci roku 2014 ve výši 1,523 mil. Kč a plánované splátky jsou do konce roku 2022.
 • Doporučujeme přečíst - závazné pro všechny členy SVJ: 
 • Všechny jednotky jsou zatíženy věcným břemenem - OpavaNet, a.s. - "umožnit budování a spravování telekomunikační sítě" (umožnit vstup do budovy, přístup k jejich ústřednám, ....)
 • Všichni vlastníci se podílí (podle velikosti svého podílu) na zisku z pronájmu nebytového prostoru pro tel. ústřednu (aktuální roční nájemné 2188 Kč)
 • PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY + protokol