Návrh rozpočtu pro rok 2019

 


 

 

Příjmy v roce 2019

 

452 tis. Kč - od vlastníků

 

Výdaje v roce 2019

248 tis. Kč – splátky úvěru

23 tis. Kč – pojištění domu

 2 tis. Kč – požární revize

 4 tis. Kč – revize plynu

 6 tis. Kč – havarijní služba SDU

75 tis. Kč – náklady na rozúčtování a odečty měřidel, úklid, odměny výboru, účetní

15 tis. Kč – vedení účtu, drobné výdaje

 

 

 

 

Z dlouhodobých prostředků na správu domu výdaje neplánujeme.